Web გვერდების შექმნა

Web პროექტის მენეჯმენტი

დაგეგმვა და კონსულტაცია

ვებ გვერდის SEO ოპტიმიზაცია

SSD Web Business ჰოსტინგი

Copywriting და ePR კამპანია

Web გვერდების შექმნა

ჩვენი ვებ გვერდის შექმნის ფილოსოფია მარტივია: ის უნდა იყოს ვიზუალურად ეფექტური, ჰქონდეს ძლიერი ძრავა, იყოს მარტივად სამართავი თქვენთვის და სიამაყის საგანი ჩვენთვის. ჩვენი მოქმედების ეტაპები შემდეგია:

ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპია და მისი გადაფასება შეუძლებელია. იმის მიხედვით, თუ რა დანიშნულებას უნდა ასრულებდეს და რა მიზანს ემსახურებოდეს ვებ გვერდი, იქმნება პროექტი, ამიტომ ამ ეტაპზე ვარკვევთ, თუ “რა უნდა მოგცეთ ახალმა ვებ გვერდმა”. დანარჩენი ჩვენ მოგვანდეთ.

ვისმენთ თქვენს აზრს მისი ძირითადი ფუნქციონალის შესახებ და გთავაზობთ დამატებით ფუნქციონალებს და მოდიფიკაციებს რომელზეც შესაძლოე ჯერ არ გიფიქრიათ რომ შედგეს ნამდვილად სრულყოფილი პროდუქტი.

თქვენი გემოვნების, თანამედროვე თრენდების და ვებ გვერდის აუდიტორიის გათვალისწინებით გთავაზობთ დიზაინის რამდენიმე ვარიანტს რომ ავარჩოთ ძირითადი მიართულებადა ფერთა გამა. თქვენი პროექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე ვიფიქრებთ უნიკალურ დეტალებს რომელიც მას დასამახსოვრებელს და უნიკალურს გახდის. დიზაინის ყველა დეტალის თქვენთან შეთანხმების შემდეგ გადავდივართ შემდეგ ეტაპზე.

შერჩეული ფუნქციონალის შესაბამისად ვმართავთ ვებ გვერდის ძრავს, ვახდენთ ყველა საჭირო მოდულის და სისტემის ინტეგრაციას და რაც მთავარია წინასწარ შეთანხმებულ ვადებში ვასრულებთ პროგრამირებას.

ეს არის ეტაპი როცა უკვე სახეზეა ჩვენი ერთობლივი მუშაობის შედეგი. საჭიროა მხოლოდ მისი ტესტირება, რომ დავრწმუნდეთ ყველა ფუნქციის, მოდულის და ინტერფეისის 200%-ით გამართულობაში. ამ ეტაპზე უკვე თქვენც შეგიძლიათ აქტიურად ჩაერთოთ თქვენი სურვილის შემთხვევაში.

ეს არის ეტაპი როცა უკვე სახეზეა ჩვენი ერთობლივი მუშაობის შედეგი. საჭიროა მხოლოდ მისი ტესტირება, რომ დავრწმუნდეთ ყველა ფუნქციის, მოდულის და ინტერფეისის 200%-ით გამართულობაში. ამ ეტაპზე უკვე თქვენც შეგიძლიათ აქტიურად ჩაერთოთ თქვენი სურვილის შემთხვევაში.

იმის შემდეგ რაც ყველა დეტალი შემოწმებულია ვებ გვერდს ვუშვებთ “ღია ინტერნეტში”.

თუ ეს თქვენი სურვილიც იქნება ჩვენ მზად ვართ შემოგთავაზოთ თქვენი ვებ გვერდის ადმინისტრირების ან/და ტექნიკური მხარდაჭერის მომსახურება. იქნება ეს IT Support თუ შინაარსის შევსება და რედაქტირება, შეგიძლიათ ეს თქვენთვის შესაძლოა რუთინული საქმე ჩვენს სპეციელისტებს გადააბაროთ. ეს ხომ ჩვენი ცხოვრების წესია.

Web პროექტის მენეჯმენტი

თუ გაქვთ ბიზნეს იდეა, რომელიც მოგებას მოგიტანთ და გაქვთ საჭირო თანხა, რომლის ინვესტირებაც შეგიძლიათ ამ პროეტქში, მაგრამ არ გაქვთ დრო – მოგვანდეთ თქვენი პროექტის რეალიზაცია და მენეჯმენტი. ამ პარტნიორული ურთიერთობის პირობები და მხარეთა ფუნქციები ჩვენ შორის შეთანხმების თემაა, თუმცა ჩვენ სტანდარტულად ვხედავთ ამგვარად:

 • გავაკეთებთ თქვენი პროექტის  SWOT ანალიზს, რომ დარწმუნდეთ მის წარმატებულობაში.
 • შევადგენთ და განსახილველად წარმოგიდგენთ ოპტიმალურ ხარჯთაღრიცხვას.
 • შევადგენთ პროექტის ტექნიკური რეალიზაციის დავალებას.
 • განვსაზღვრავთ პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო ორგანიზაციებს და პარტნიორებს და შევთანხმდებით მათთან მაქსიმალურად მისაღებ პირობებზე.
 • მოქმედების გეგმას გავწერთ დროში შესაბამისი ჩექპოინტებით და თქვენთან ანგარიშგების სქემით.
 • დავიწყებთ პროექტის ტექნიკური რეალიზაციის აქტიურ ეტაპს და ყოველი ჩექპოინტის მიღწევისას წარმოგიდგენთ ანგარიშგებას.
 • პროექტის ტექნიკური რეალიზაციის ძირითადი ნაწილის დასრულების შემდეგ ვიწყებთ პროექტის ტესტირებას და დეტალების დამუშავებას.
 • გავუშვებთ პროექტს “ღია ინტერნეტში”.
 • მოვახდენთ მის ყოველდღიურ მენეჯმენტს თქვენთან წინასწარ შეთანხმებული პირობებით.
 • აკორექტირებთ პროექტის გეგმას.
 • გვიდასტურებთ პროექტის ბიუჯეტს.
 • გვიდასტურებთ შესაძლო პარტნიორების სიას და შეთანხმებულ ტარიფებს.
 • აკონტროლებთ პროექტის რეალიზაციის ეტაპებს რეპორტების საშუალებით.
 • თვალს ადევნებთ და სურვილის შემთხვევაში მონაწილეობას იღებთ ტესტირებაში.
 • იღებთ პერიოდულ რეპორტებს პროექტის ფუნქციონირების შესახებ.
 • იღებთ მოგებას.

დაგეგმვა და კონსულტაცია

ვებ პროექტის გეგმის შემუშავება/მოდიფიცირება

გვაქვს რა ათ წელზე მეტი გამოცდილება ვებ გვერდების დამზადებასა და ელექტრონულ კომერციაში, შეგვიძლია ჩვენი გამოცდილება თქვენც გაგიზიაროთ და დაგეხმაროთ ვებ პროექტის ბიზნეს გეგმის შედგენაში/უკვე არსებულის დახვეწაში (თუ თვლით, რომ იგი ამას საჭიროებს).

კონსულტაცია

ინტერნეტ ბიზნესი საკმაოდ სპეციფიკურია და, შესაბამისად, სპეციფიკურ გამოცდილებას მოითხოვს. კითხვა ბევრია:

რა ტიპის ძრავა შესაბამება თქენს პროექტს? როგორ შეარჩიოთ დიზაინი? როგორ აირჩიოთ ნიშა? როგორ შეარჩიოთ საკვანძო სიტყვები? რა სტრუქტურის უნდა იყოს ვებ გვერდი? როგორ მოახდინოთ ვებ გვერდის SEO ოპტიმიზაცია? როგორ შეარჩიოთ ჰოსტინგი? რომელ ბანკთან დადოთ ელექტრონული კომერციის ხელშეკრულება და რა პირობებით? როგორ აწარმოოთ ePR კამპანია?

ჩვენ გვაქვს ამ კითხვებზე პასუხები თქვენთვის.

ვებ გვერდის SEO ოპტიმიზაცია

არ გაუკეთო ვებ გვერდს SEO ოპტიმიზაცია – ეს იგივეა, რაც ააშენო სახლი, რომელსაც არ აქვს კარი.

O. J. Konner

ვიზიტორების მოზიდვა

მხოლოდ ვებ გვერდის შექმნა და მოთხოვნადი და მაღალი ხარისხის შიგთავსი არ არის მისი წარმატებულობის გარანტია. ინტერნეტი უკიდეგანო სივრცეა, რომელიც დღითიდღე იზრდება და ფართოვდება. როგორ მოიზიდოთ მომხმარებელი და როგორ “აპოვნინოთ” მათ საკუთარი ვებ გვერდი, ეს მთელი მეცნიერებაა.

რა არის SEO

ამ მეცნიერებას კი Search Engine Optimization – ვებ გვერდის ოპტიმიზაცია საძიებო სისტემებისათვის ჰქვია – შემოკლებით SEO. წარმოიდგინეთ, როგორ გაიზრდება თქვენი ბიზნესი და საბანკო ანგარიშის ნაშთი, როცა Google-ში თქვენი ვებ გვერდი ძიების პირველ სტრიქონებში აღმოჩნდება. წარმოიდგინეთ? ვაქციოთ ეს რეალობად?

SSD Web Business ჰოსტინგი

Oryhost

ჰოსტინგ პაკეტი

სივრცე

პროცესორი

მეხსიერება

ტრაფიკი

დომენები

ადმინ. პანელი

ფასი

Great Startup

10 GB

1X2.5Ghz = 2.5Ghz

1024MB

300GB

2

cPanel

60 ლარი

Premium Business

20 GB

2X2.5Ghz = 5Ghz

2048MB

600GB

5

cPanel

120 ლარი

Mega Company

40 GB

2X2.5Ghz = 5Ghz

3072MB

1200GB

10

cPanel

170 ლარი

Hyper Enterprise

60 GB

4X2.5Ghz = 10Ghz

4096MB

2500GB

No Limit

cPanel

250 ლარი

დეტალური ინფო

SSD RAID-50

Intel Xeon

RAM DDR3

+ ბონუსი

Dedicated DNS

ლიცენზირებული

+ფასდაკლება

ENGINE WordPress ~ REBUILT BY OryProjects Teem